Sony Kabel

Sony iLink Kabel, 1.5m (6pin-6pin)

Sony VMC-15MR2 AV-Kabel 1.5m